Aktualności

Data dodania: 16 czerwca 2016
Książka o kaplicy zamkowej w Raciborzu

"Kaplica zamkowa w Raciborzu. Perła gotyku i pomnik dziejowy" - to tytuł nowej publikacji, która od dziś jest dostępna m. in. w Punkcie Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Jej wydanie zbiegło się z oficjalnym zakończeniem renowacji bezcennego zabytku.

Licząca ponad 90 s. publikacja (twarda oprawa, format B5, kolorowe reprodukcje) traktuje o śląskiej Sainte-Chapelle, czyli kaplicy św. Tomasza Kantuaryjskiego na raciborskim zamku. Dzieje kaplicy, do 1416 roku mieszczącej również kolegium raciborskich kanoników, zostały ukazane na tle ważkich wydarzeń epoki - planów restytucji monarchii polskiej, w które zaangażował się raciborski dwór książęcy, oraz sporu o prymat pomiędzy księciem Henrykiem IV Probusem i biskupem Tomaszem II. Pozycja szczegółowo omawia kwestie związane z okolicznościami budowy zamkowej świątyni, erygowania kolegiaty jak i patrocinium. W formie aneksu dołączono opracowania Marii Filipowicz (Kraków) na temat przekształceń architektonicznych budowli. Zawarto szereg informacji na temat dziejów kaplicy do czasów współczesnych oraz bogatą, w dużym stopniu niepublikowaną dotąd ikonografię, m.in. relikwiarzy przechowywanych dziś w skarbcu kościoła farnego.

Przy pracy nad książką nieocenioną pomoc merytoryczną wyświadczyło mi wielu cenionych badaczy - Paweł Newerla, Roman Cop, Piotr Stefaniak czy Christoph Sottor. Spotkałem się z ogromną przychylnością ks. Gintera Kurowskiego - proboszcza parafii miejskiej, dziedziczki raciborskiej kolegiaty, dyrektorki i pracowników Muzeum oraz Agencji Zamek Piastowski.

Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 300 egz.


Wyszukiwarka