Aktualności
Data dodania: 18 grudnia 2019
Autor: Natalia ŚOT

Muzeum w Gliwicach w finale konkursu EMYA 2020 - Europejskie Muzeum Roku!


European Museum of the Year Award (EMYA) to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane muzeom europejskim od 1977 roku. Wśród nominowanych do nagrody EMYA 2020 znalazło się Muzeum w Gliwicach za zorganizowanie i prowadzenie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich.

Kto przyznaje nagrodę?

Nagroda przyznawana jest przez European Museum Forum (EMF) – organizację pozarządową działającą pod auspicjami Rady Europy. EMF nie tylko śledzi zmiany zachodzące w muzealnictwie, ale przede wszystkim promuje innowacyjne przedsięwzięcia, pozwalające muzeom odpowiadać na wyzwania współczesności.  O nagrodę EMYA ubiegać się mogą te muzea, które rozpoczęły działalność lub przeszły znaczącą modernizację w ciągu ostatnich trzech lat.

Nominacja dla Muzeum w Gliwicach

Wraz z otwarciem w grudniu 2018 roku wystawy stałej - „Żydzi na Górnym Śląsku” zakończył się długotrwały proces rewitalizacji dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego w Gliwicach. Dziś obiekt ten rozkwita pełniąc funkcję Oddziału naszego Muzeum poświęconego pamięci żydowskich mieszkańców regionu.

Finaliści konkursu

 Do ścisłego finału wyłoniono 61 instytucji muzealnych, w tym oddział Muzeum w Gliwicach – Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Znaleźliśmy się wśród elity europejskiego muzealnictwa, muzeów z Albanii, Austrii, Belgii, Bośni, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Liechtensteinu, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Czytaj więcej: http://muzeum.gliwice.pl/pl/wydarzenia/muzeum-w-gliwicach-w-finale-konkursu-emya-2020-europejskie-muzeum-roku

Więcej o Domu Pamięci Żydów Górnośląskich: https://metropolia.slaskie.travel/Poi/Pokaz/550063/5/dom-pamieci-zydow-gornoslaskich

 

źródło: Muzeum w Gliwicach


Wyszukiwarka