Szlaki tematyczne

Pieszy Szlak Orlich Gniazd

http://silesia.travel/Grupa-przewodnikow/105404/Pokaz/7953
w okolicy
Atrakcje
Trasy
Galerie
SKĄD:
Częstochowa
DOKĄD:
Kraków
Długość trasy:
161,68 km

Większość z obiektów określanych mianem Orlich Gniazd powstała za panowania Kazimierza Wielkiego.

Zamki miały strzec granicy Królestwa Polskiego oraz jego stolicy, Krakowa, głównie przed najazdem Czechów od strony Śląska.

Obecnie większość z warowni znajduje się w ruinie. Pomysłodawcą wyznakowania szlaku po głównych atrakcjach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej był w latach międzywojennych Stanisław Leszczycki, natomiast projekt trasy zbliżonej do obecnej i łączącej Kraków z Częstochową przedstawił po II wojnie znany propagator turystyki prof. Kazimierz Sosnowski (1875-1954).

Na odcinku pomiędzy Smoleniem a Częstochową szlak przebiega w granicach województwa śląskiego. Do głównych atrakcji tego odcinku należą osobliwości przyrodnicze. W krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej podziwiać możemy charakterystyczne formy wapienne, jak ostańce skalne, wyżłobione w wapieniu doliny, czy jaskinie. Szlak Orlich Gniazd przebiega przez cenne tereny chronione, do których należą rezerwaty przyrody na Górze Zborów, w dolinie Wiercicy oraz w Górach Sokolich.

Najbardziej interesującymi i malowniczymi Orlimi Gniazdami są na tej trasie ruiny zamków w Smoleniu, Ogrodzieńcu, Morsku, Bobolicach (obecnie zrekonstruowane), Mirowie i Olsztynie pod Częstochową. Pośród innych zabytków położonych na szlaku oraz w jego najbliższym rejonie, wymienić warto także pałace w Pilicy i Złotym Potoku oraz kościoły w Pilicy, Niegowej, Złotym Potoku, Zrębicach i Olsztynie.

Zabacz więcej na: www.orlegniazda.pl , http://michal-swiderski.pl/wszystkie-dni-wedrowki/

 

 


Obiekty na szlaku
Atrakcje w pobliżu
zobacz więcej