Ostoja Złotopotocka

Miejscowość:
Złoty Potok
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Ostoja Złotopotocka jest jednym z obszarów wchodzących w skład sieci Natura 2000. Obejmuje ona ponad 2748 ha powierzchni, a znalazł się w jej obrębie szereg miejsc cennych przyrodniczo. Do obiektów Ostoi należą zarówno rezerwaty, jak i pomniki przyrody. To także malowniczy teren, będący celem turystycznych wędrówek, przez który przebiega kilka szlaków jurajskich – ze Szlakiem Orlich Gniazd na czele.

O Ostoi Złotopotockiej

Obszar Ostoi objął jeden z najcenniejszych pod względem przyrodniczym fragmentów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozwinęło się tu wiele siedlisk, stanowiących miejsce występowania rzadkich gatunków, w tym zagrożonych wyginięciem oraz reliktowych. Główną częścią obszaru jest rejon doliny górnej Wiercicy, z górnojurajskimi utworami budującymi wapienne wzgórza. Bogata przyroda nieożywiona to charakterystyczne dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej ostańce, jaskinie, leje krasowe, wywierzyska. Urozmaicona jest szata roślinna, na którą składają się m.in. zbiorowiska leśne o naturalnym charakterze. Należą do nich cztery zespoły buczyn, z dominującą żyzną buczyną sudecką, a także grąd lipowo-grabowy, bór sosnowy i sosnowo-dębowy czy wreszcie fragment wyżynnego, jodłowego boru mieszanego (teren rezerwatu „Kaliszak”). Inne, charakterystyczne dla terenów jurajskich zbiorowiska roślinne, to zespoły flory naskalnej oraz murawy kserotermiczne (czyli ciepłolubne). Do tutejszych zbiorowisk należą także łąki, murawy napiaskowe oraz torfowiska. Spośród zwierząt warto wymienić gatunki nietoperzy, które znajdują schronienie w tutejszych jaskiniach. Są to m.in. podkowce małe, mopki, nocki łydkowłose, nocki orzęsione, nocki Bechsteina, nocki duże. Bogaty jest również świat ptaków. W wodach Wiercicy żyją z kolei m.in. takie gatunki ryb, jak minóg strumieniowy i głowacz białopłetwy. Obszar Ostoi znalazł się na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Objął on równocześnie swymi granicami cztery rezerwaty przyrody: Kaliszak, Ostrężnik, Parkowe, Bukowa Kępa. Teren Ostoi Złotopotockiej to część planowanego od ponad 20 lat Jurajskiego Parku Narodowego.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  217
Lokalizacja:

Złoty Potok
Gmina: Janów
Powiat: częstochowski


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska
Lokalizacja: 
Nad wodą, W lesie
Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Natura 2000

Ceny i udogodnienia
Bilety: wstęp wolny
Ceny: wstęp wolny

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Zakwaterowanie w pobliżu
Złoty Potok
1.81 km