Wydarzenia w pobliżu
Katowice
2024-07-16
10.23 km
Katowice
2024-07-01
11.78 km
Katowice
2024-07-28
11.88 km
Katowice
2024-07-15
13.37 km
Chorzów
2024-08-15
14.53 km
Bytom
2024-08-30
18.35 km
Bytom
2024-07-19
21.24 km
Bytom
2024-08-09
21.24 km
Zabrze
2024-07-06
28.43 km
Zabrze
2024-07-19
28.43 km

III Dziecięcy Festiwal Biegowy

Miejscowość:
Dąbrowa Górnicza
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera
1. Cele imprezy:
- upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form rekreacji fizycznej;
- propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży;
- popularyzacja terenów rekreacyjnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
- Wydział Marki Miasta, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.
3. Termin i miejsce:
- III Dziecięcy Festiwal Biegowy zostanie rozegrany 2 lipca 2023 r.
- Miejsce: Park Zielona w Dąbrowie Górniczej, okolice Kręgu Tanecznego;
- Start zawodów – od godziny 11:00;
- Biuro Zawodów zaczyna pracę o godzinie 10:00;
4. Trasa:
- Zawody zostaną rozegrane na trasie prowadzącej dookoła Kręgu Tanecznego w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej.
- Dystans: od 50m do 600m,
- Rodzaj nawierzchni: utwardzone ścieżki parkowe;
5. Uczestnictwo:
- W zawodach uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 0 do 12 lat.
- Warunkiem dopuszczenia dziecka do zawodów jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego (wraz z numerem PESEL) na udział dziecka w zawodach sportowych polegających na bieganiu.
- Opłata startowa w wysokości 25 zł od uczestnika należy wnieść w terminie przewidzianym w regulaminie – do 25 czerwca 2023 włącznie;
- Warunkiem dopuszczenia do startu dziecka jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie o którym mowa powyżej, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów (oraz na stronie wydarzenia)
6. Limit.
- Organizator ustala limit uczestników w wysokości 500 dzieci.
7. Zasady zawodów:
- W ramach III Dziecięcego Festiwalu Biegowego zostaną rozegrane trzy biegi:
o Bieg Cypiska – dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat;
o Bieg Przedszkolaka – dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat;
o Bieg Bobra – dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat;
- W Biegu Cypiska dzieci obowiązkowo startują w asyście rodzica lub opiekuna;
- W Biegu Przedszkolaka dzieci startują samodzielnie lub w asyście rodzica/opiekuna. Dzieci startujące samodzielnie wystartują jako pierwsze, dzieci z rodzicami – w kolejnych turach.
- W Biegu Bobra dzieci startują samodzielnie;
- Wszystkie biegi rozgrywane są bez rywalizacji sportowej, tj. nie nagradzamy zwycięzców;
- Długość trasy:
o Dla Biegu Cypiska – około 50m;
o Bieg Przedszkolaka:
 4-latki – około 100m;
 5-latki – około 150m;
 6-latki – około 200m;
o Bieg Bobra:
 7 i 8-latki: około 300m;
 9 i 10-latki: około 450m;
 11 i 12 latki: około 600m;
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu uczestnictwa zawodnicy mogą zostać podzieleni na tury. Odpowiednie informacje przekaże spiker zawodów przed startem;
8. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:
- Rejestracja internetowa będzie dostępna do dnia 25 czerwca 2023 roku lub do czasu osiągnięcia wyznaczonego limitu zgłoszeń. W dniu startu Biuro Zawodów będzie tylko wydawało pakiety startowe. Nie będzie możliwości zapisania się na zawody. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 2 lipca 2023 r. od godziny 10:00 w Biurze Zawodów usytuowanym w pobliżu startu (Park Zielona).
10. Opłata startowa:
- Wpisowe jest płatne poprzez płatności elektroniczne lub przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29. Nr rachunku: 07 1050 1360 1000 0090 3243 3535. Tytuł wpłaty: II Dziecięcy Festiwal Biegowy oraz imię i nazwisko startującego;
- Wysokość opłaty startowej do czasu zamknięcia zapisów elektronicznych wynosi 25,00 zł od osoby.
- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej;
- Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
11. Nagrody:
- każdy uczestnik, który regulaminowo ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal.
12. Pozostałe ustalenia
- W przypadku ponownego wystąpienia stanu epidemii zawody zostaną rozegrane z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń, zakazów i nakazów;
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  205
Lokalizacja:

Ul. Letnia
41-300 Dąbrowa Górnicza
Gmina: Dąbrowa Górnicza
Powiat: Dąbrowa Górnicza


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska, Zagłębie Dąbrowskie
Lokalizacja: 
W mieście, W centrum miasta
Kategoria: 
Wydarzenia

Organizator: 
Miasto Dąbrowa Górnicza
Data wydarzenia: 
02/07/2023
Kontakt:
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Imprezy sportowe, Inne
Dodaj do planera
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX